Projects  

Aktivitetsdata for Vurdering og Tilpasning (AVT)

KS FoU-prosjekt 174018-Læringsanalyse

 

AVT-prosjektet er et samarbeid med KS, Oslo Kommune og SLATE. Læringskomiteen under Standard Norge har bistått prosjektet med å utarbeide et statusdokument angående arbeid med format på aktivitetsdata (vedlegg 3 og 4), og bistår med utsendelse av denne invitasjonen til sine medlemmer.

 

Prosjektet vil også rapportere status og erfaringer tilbake til Læringskomiteen.

 

Søknad

Frist for å sende inn søknad om å delta i prosjektet er 12. november 2017.
Søknad sendes til jorunn.viken@uib.no

Informasjonsmøte

I forbindelse med søknadsprosessen inviteres alle interesserte leverandører til et informasjonsmøte 11. oktober kl. 10.00 - 12.00 hos KS Agenda (Haakon VII gate 9) i Oslo.

 

På møtet vil prosjektet bli presentert og det vil være mulig å stille spørsmål angående invitasjonen.

 

Frist for påmelding til informasjonsmøtet er 9.oktober 2017.
Påmelding sendes til jorunn.viken@uib.no

Documents for AVT:

Sept 2017 -
Funded by KS &SLATE
Follow AVT
Project Leader
Nina Morlandstø
Show More