NKUL 2018
V1F Hva er læringsanalyse og hvordan koble dette til egen undervisningspraksis?
FLINGA LINKS
Hvilke elevdata har du tilgjengelig?  https://flinga.fi/s/FME8X8V

Hvordan får du informasjon om elevens læring og hvordan bruker du denne informasjon?

 https://flinga.fi/s/FUWANT5
Tanker om Læringanalyse?   https://bit.ly/2IpiHeL