LA@UiB

SLATE er et globalt forskningssenter som jobber for å fremme læringsvitenskapene. Gjennom integrert forskning har vi som mål å utvide grensene for læring og teknologi. Vi ser blant annet på hvordan metoder som læringsanalyse, datavisualisering, maskinlæring og data mining kan brukes for å forbedre læring og undervisning.

 

Hvorfor datautveksling?

Utveksling av data tillater SLATE å forske på hva som får studenter til å lykkes faglig under høyere utdanning. Formålet med forskningen er å forbedre læring for den enkelte student. Blant annet vil vi tilby studenter visualiseringer ("dashboards") som kan vise informasjon om læring i enkelte kurs, og å utvikle systemer som tilbyr individuelle anbefalinger (for eksempel med tanke på studieteknikk, læremateriell og kurs).

 

Hvordan foregår datautveksling?

For at SLATE skal få tilgang til dine resultat og aktivitetsdata, må du først ha gitt ditt samtykke. Samtykket er det juridiske grunnlaget for tjenesten og oppfyller Personopplysningslovens § 8 om vilkår for å behandle personopplysninger. Når ditt samtykke er gitt vil dine data overføres til SLATE ved jevnlige intervaller. SLATE ønsker å lagre dataene på ubestemt tid, da vi skal i gang med flere prosjekter for å forbedre læring.

 

Data vil utelukkende behandles av SLATE for læringsanalyse forskning; følgelig vil data ikke brukes til studentvurdering eller andre formål som kan få direkte konsekvenser for enkeltindivider. Daglig ansvarlig for prosjektet vil ha tilgang til direkte personidentifiserende opplysninger (UiB bruker-id), tre forskere ved SLATE vil ha tilgang til pseudonymiserte personopplysninger (av-identifisert bruker-id). Prosjektet er meldt til og godkjent av personvernombudet for forskning (epost: personvernombudet@nsd.no). Deltakelse i forskningen er frivillig og du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

 

Hvilke data utveksles?

Data fra MittUiB: Gitt ditt samtykke vil SLATE motta aktivitetslogger over dine handlinger innenfor Canvas LMS. Dette kan for eksempel knytte seg til pålogging, besøk av kurssider, åpning av forelesningsnotater og andre filer, oppgaver, innleveringer, diskusjoner, quiz, kalender, litteraturliste og kunngjøringer. I de tilfeller det er tilgjengelig vil også resultatdata (f.eks. foreløpige kurskarakterer) og informasjon om kursdeltakelse kunne overføres. I tillegg vil din bruker-id overføres (lagres av-identifisert).

 

Data fra Felles Studentsystem: Gitt ditt samtykke vil SLATE motta data fra Felles Studentsystem (Universitetet i Bergens studentregister) om dine nåværende/tidligere studieprogram, aktive/tidligere emner, eksamensresultater og individuelle pålogginger til Studentweb. I tillegg vil bruker-id (lagres av-identifisert), kjønn, fødselsår og postnummer (fra semesteradresse) overføres.

Data fra MittUiB og Felles Studentsystem kobles på bakgrunn av av-identifisert bruker-id.

Andre opplysninger

Spørsmål vedrørende prosjektet kan rettes per epost til daglig ansvarlig, stipendiat Jeanette Samuelsen (epost: jeanette.samuelsen@uib.no).