SLATE at NKUL 2018

May 4, 2018

 

NKUL – Norway’s national conference on the use of ICT in education and learning – is Norways largest gathering for stakeholders involved in using ICT in teaching. The conference’s target groups include teachers, school leaders, those involved in teacher training, as well as other participants from Norway’s Education Sector. Held annually in the Science Building at the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim, NKUL’s programme stretches over 3 information-packed days and includes many parallel sessions, keynotes, workshops and exhibitions.

 

Presentations from 2017 are still available from the NKUL website.

 

This year, SLATE is involved in 2 presentations at NKUL in addition to promoting participation in the MAPLA project – mapping LA activity in Norway. Learn more below.

 

 

 

NKUL arrangeres 7. – 9. mai 2018 i Realfagbygget på Gløshaugen campus NTNU i Trondheim

 

NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring) er Norges største møteplass for den som har interesse for bruk av IKT i undervisning. Målgruppe for konferansen er lærere, skoleledere, lærerutdannere og deltakere fra utdanningssektoren for øvrig

 

. Konferansen er årlig, og finner sted i Realfagbygget på NTNU i Trondheim. NKUL har et omfattende program over tre dager mange parallelle sesjonsrekker, inspirerende plenumsforedrag og en stor utstilling.

 

 

Is LA the answer?

 

 

Session 3B

Monday 7 May 15:45

 

Monday 7 May Nina Morlandstø and colleague Brian Jørgensen from Oslo Kommune will present their project about using LA to access activity data to improve assessment and adaptation. The project is funded by Norway’s Community Sector’s Research & Development initiative. Read more (in Norwegian)

 

In recent years there has been increasing interest concerning how students use digital tools, and how information about this activity might be used to make learning more effective. Such analyses are called “learning analytics”. Morlandstø and Jørgensen’s project considers whether such student data can be used to provide insights into early warning signs for students with problems, as well as suggestions of relevant and adapted learning materials that might engage specific students better.

 

In addition, they consider how personal data can be best protected when collecting large data sets.

 

All are welcome!

 

 

Er læringsanalyse svaret?

Sesjon 3B

mandag 7. mai kl. 15:45

 

De siste årene har det blitt rettet oppmerksomhet rundt elevers bruk av digitale verktøy og hvordan man kan bruke denne informasjonen for å effektivisere læringen, såkalt læringsanalyse. Kan bruk av elevdata gi oss tidligere varsling av elever som sliter, forslag om relevante og tilpassede oppgaver og innhold for å engasjere og gjøre opplæringen mer relevant?

 

Hvordan kan vi ivareta personvern og samtidig oppnå gevinster ved omfattende innsamling, deling og bruk av data om den enkelte elev?

 

Nina Morlandstø fra SLATE-senteret ved Universitetet i Bergen og Brian Jørgensen fra Utdanningsetaten i Oslo vil presentere et FoU-prosjekt i regi av KS som skal teste i praksis hvordan utveksling av elevdata kan realiseres via Dataporten. Alle er velkommen!

 

Lær mer om AVT prosjekt

 

 

 

 

What is LA and how to link it to teaching practice?

Workshop 1F
Tuesday 8 May 10:30

 

SLATE researchers Barbara Wasson and Cecilie Hansen, and colleagues, will lead a workshop on LA in practice.

 

Learning Analytics (LA) is a brand new area both in terms of research and practice. It involves using technology to measure, collect, analyse and visualise data about learners and their learning context. Dashboards are often used to help users visualise student activity. In this workshop, participants will first learn about how student learning data can be used. Participants will then work in groups to reflect over and discuss design, needs and use of LA technology. Please bring a laptop.


 

 

Hva er læringsanalyse og hvordan koble dette til egen undervisningspraksis?

Verksted 1F

tirsdag 8. mai kl. 10:30

 

Læringsanalyse er et helt nytt forsknings- og praksisfelt, som tar i bruk teknologi for å måle, samle, analysere og visualisere data om lærende og deres læringskontekst. Verktøy som dashboards er ofte brukt for å presentere slik visualisering av elevers aktiviteter og deres læring. I denne workshopen vil du først få et innblikk i hvordan elevers læringsdata kan tas i bruk, for så å delta i en gruppeaktivitet for å reflektere og diskutere rundt design, behov og bruk av slik teknologi. Det er ønskelig at man tar med egen laptop.

Barbara Wasson og Cecilie Hansen m.fl.
SLATE

 

 

 

SLATE is responsible for MAPLA – Norway’s LA portal

 

Sign up and share your activity and experiences with LA!

 

Ask any of the above presenters for more info!

 

 

 

 

 

 

 

Målet med Læringsanalyse portalen er å gi alle som jobber med læringsanalyse i Norge et praktisk og nyttig verktøy som raskt gir oversikt over ulike aktiviteter, organisasjoner, personer, formidling, applikasjoner og datakilder vedrørende læringsanalyse I Norge.

Please reload

Featured Posts

SLATE Guest Lecture: Inge Molenaar

October 23, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts