Å forske på egen praksis

 

Cecilie Johanne Slokvik Hansen, Ingunn Johanne Ness og Kjetil Egelandsdal fra SLATE er med på prosjektet «Desentralisert kompetanseutvikling».

 

Prosjektet er et samarbeid mellom Knappskog skole, SLATE, UiB og Høgskolen på Vestlandet som begynte aug. 2018. Samarbeidet fokuserer på kompetanseheving for alle lærerne. I samarbeid med forskere i SLATE, vil lærerne foreta forsking på sin egen praksis.

 

Cecilie Hansen forklarer at dette innebærer profesjonell utvikling gjennom ens egen praksis. Lærerne vil undersøke elevens læring med aksjonsorientert, bevisbasert, lærerledet forskning. Basert på elevdata, vil lærerne samle inn data. Etterpå vil det bli dokumentert og analysert.

 

 

 

Stor innsats ved Knappskog skole

Knappskog skole vil lære mer og gjøre en stor innsats i digital læring. Initiativet har en egenwebside, Digglæring. Samarbeidprosjektet vil at lærere skal reflektere over hvordan de kunne bruke læringsanalyse av deres egne studentdata til eventuelt forbedring av deres egen praksis og deretter elevenes læringsutbytte.

 

Prosjekt bygger på regjeringens «Lærerløftet». Les mer på  Hordalandfylkeskommunes websider. Det tas i bruk Teacher inquiry into student learning (TISL) som er en systematisk, , designorientert tilnærming til lærerens teknologistøttede undersøkelse om elevenes læring. TISL er utviklet av Hansen og SLATE direktør, Barbara Wasson, m. fl.. Les mer på Knappskogs Digglæring websider.

 

 

Tverrfaglighet, kreativitet og kompetanse for det 21 århundre

I de nye læreplanene skal også tverrfaglige temaer integreres i fagene. Det jobbes med at tverrfaglige temaer skal gå igjen i alle fag, og tanken er at når elevene jobber på tvers av fagene, får de en større forståelse.. Dette er også et sentralt poeng i arbeid med dybdelæring. Skal elevene lære i dybden, er det viktig å kunne se sammenhenger, kunne overføre forståelse og innsikt i og mellom fag.

 

I Kunnskapsløftet sies det at skolen skal forberede elever på yrker som ennå ikke er skapt – og det vil være viktig med fagovergripende kompetanser. I de nye læreplanene er derfor kreativitet et nøkkelord. Det ønskes mer kreativitet i skolen og at elevene skal lære på nye måter. Hvordan skal lærere stimulere elever til å være kreative, til å tenke tverrfaglig og være forberedt på et moderne samfunn i hurtig endring?

 

Postdoctor Ingunn Johanne Ness sier at «Kompetanse for det 21. århundre» har en sentral plass i skolen og handler om fremtidens kompetansekrav og å kunne møte behov i vårt framtidige samfunns- og arbeidsliv. Hvilke kompetanser/ferdigheter trenger man i fremtiden? Dette jobber også SLATE’s forskerteam med. Som en del av det «Desentralisert kompetanseutvikling» prosjekt, planer de holder de en workshop om temaene på Knappskog skole i vår 2019. Les mer.

 

 

Les mer:

 

Please reload

Featured Posts

SLATE Guest Lecture: Inge Molenaar

October 23, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive